Skip to content

Artificial Intelligence toegepast voor Foodservice bedrijven

Foodservice is een complexe business met behoorlijke uitdagingen. De omloopsnelheden zijn hoog en klanten verwachten hoge leveringsbetrouwbaarheid met een steeds langere houdbaarheidstermijn. Daarnaast is er een hoog risico op derving.

Dit in combinatie met onzekerheden over de beschikbaarheid en aanvoer van producten en de hoge druk vanuit promoties, maakt de productie forecast en planning uitdagend.

Wat consumenten kopen en retailers bestellen, is vaak afhankelijk van seizoens- en weersinvloeden én van promotieacties. Daarom moeten handels- en verwerkingsbedrijven van dagverse producten zeer responsief en flexibel zijn. Dus snel kunnen reageren.

Beter voorspellen en plannen

Het kunnen voorspellen van de vraag, rekening houdend met alle externe factoren, is complex en voor dag vers bijzonder uitdagend. Het toepassen van (externe) data speelt daarbij een steeds grotere rol. Maar hoe doe je dat? Er zijn tegenwoordig slimme algoritmes die de vraag van klanten van dagvers foodservice bedrijven goed kunnen voorspellen en rekening houden met de verschillende invloeden. Seizoensinvloeden, lokale feestdagen, het weer en consumentenvertrouwen spelen hierbij een belangrijke rol.

Beter voorspellen en efficientere productie

Met de nauwkeurige voorspellingen kan ook een uitgebalanceerd productieplan gemaakt worden gemaakt voor de korte termijn en middellange termijn. De voorspellingsoutput wordt gekoppeld aan het ERP systeem. Hiermee is het mogelijk om de juiste personele capaciteit in te zetten en de verse producten tijdig binnen te krijgen.

Datagedreven foodservice,Efficienter werken

Met slimme datarobots worden businessprocessen geanalyseerd. Deze datarobots geven pro-actief adviezen bij afwijkingen in de businessprocessen over te ondernemen acties.
Welke analyses en signalen?

  • gesignaleerde afwijkingen per klant/debiteur t.o.v. verwachting
  • afwijkingen van forecast, planning en actuals
  • inkoopadvies en kooplijsten
  • klantspecifieke koopadviezen
  • etc.

Waarom zijn de WDD oplossingen uniek? De combinatie van marktkennis (van de complexe dagversmarkt) en de AI toepassingen maakt dat de oplossingen veel waarde voor klanten levert. De resultaten van de oplossingen hebben veel positieve invloed op de kwaliteit, efficiency en winstgevendheid van versbedrijven.

WDD is in 2017 gestart met een klein team van data specialisten en sectorkenners, inmiddels zijn we gegroeid naar een bedrijfje van 7 medewerkers met een mooi kantoor in Noordwijk. Dit jaar zullen we het team verder groeien naar 10 mensen.

Wil je meer weten over WDD en onze oplossingen? Ik ga graag met je in gesprek.

Peter Rosman
06 83 22 03 46
peter@wdd.nl

Back To Top