skip to Main Content

Artificial Intelligence toegepast voor groothandelsbedrijven in vers producten

Sierteelthandel is een complexe business, per dag worden er duizenden producten met honderden klanten verhandeld. Hoe herken je binnen deze complexiteit wat de klantwensen en klantontwikkelingen zijn?

Externe factoren als weer, seizoensinvloeden, evenementen, consumentenvertrouwen, nieuws, etc spelen een belangrijke rol voor het aankoopgedrag  van klanten.

WDD heeft een platform ontwikkeld voor de verssector waarmee diepgaande analyses en voorspellingen gedaan kunnen worden. Om het platform te gebruiken wordt de ERP  data van de klant gekoppeld aan het platform.

De algoritmes in het platform, die speciaal voor de dagvers markt zijn ontwikkeld, gebruiken naast historische data en statistische modellen ook externe bronnen als weer, seizoensinvloeden, evenementen, consumentenvertrouwen, nieuws, etc.

Met de WDD oplossingen wordt de basis gelegd voor data-gedreven werken van handelsbedrijven in de verssector, voorbeelden van data inzichten zijn:

 • Welke en hoeveel producten gaan klanten de komende dagen kopen
 • Is er een afwijkend koopgedrag bij klanten
 • Wat wordt er echt aan een klant verdient (ABC)
 • Hoe is zijn de resultaten op dag/week/maand basis in vergelijk met vorige periodes of budget
 • Analyses over claims en derving
 • etc.

Met de WDD toepassingen kan met deze data inzichten en analyses:

 • De klant een gepersonaliseerd aanbod gedaan worden
 • Inkoop voorspellingen en automatisering ingevoerd worden
 • Verkopers geïnformeerd worden bij afwijkend koopgedrag
 • Automatisch taken in de organisatie uitgezet worden bij afwijkingen van de norm
 • De verwerkingsplanning op de verwachte verkoop afgestemd worden
 • etc.

 

Waarom zijn de WDD oplossingen uniek?

De combinatie van marktkennis (van de complexe versmarkt) en de AI oplossingen maakt dat de toepassingen veel waarde voor klanten levert. De resultaten van onze oplossingen hebben veel positieve invloed of de efficiency, omzet en winstgevendheid van  versbedrijven.

WDD is in 2017 gestart met een klein team van data specialisten en sectorkenners, inmiddels zijn we gegroeid naar een bedrijfje van 7 medewerkers met een mooi kantoor in Noordwijk. Dit jaar zullen we het team verder groeien naar 10 mensen.

Back To Top