skip to Main Content

betaalbare Voorspellingsoplossingen voor álle handelSbedrijven in (DAG)vers

Voorspellingsalgoritmen zijn al langer beschikbaar, maar alleen grotere en kapitaalkrachtige handelsbedrijven hadden tot nu toe de middelen om in deze voorspellende oplossingen te investeren. Voor middelgrote handelsbedrijven was het gebruik van deze waardevolle toepassingen tot op heden financieel niet haalbaar. De hoge kosten van de tools en de noodzakelijke inzet van data scientists overschreden de gemiddelde bedrijfsbudgetten.

Drie fundamentele veranderingen

Dankzij drie belangrijke veranderingen is de inzet van voorspellingsalgoritmen en analyses haalbaar geworden voor alle handels- en verwerkingsbedrijven van (dag)verse producten:

  1. Er zijn geavanceerde voorspellingsoplossingen ontwikkeld die gebaseerd zijn op best practices binnen de verssector. Deze bewezen oplossingen zijn nu direct beschikbaar en leveren onmiddellijk nauwkeurige resultaten op.
  2. De oplossingen zijn snel te koppelen aan de meest gebruikte ERP systemen in de verssector. De toepassing van de voorspellingsalgoritmen kan eenvoudig en snel worden ingezet zonder hoge projectkosten en zonder de kosten van dure en schaarse data scientists.
  3. De oplossingen worden als een maandelijks abonnement geleverd. Van het abonnementsgeld worden ook investeringen voor continue verbetering betaald.

 

Verssector: complexe en kansrijke business

Handelsbedrijven werken met grote productvolumes en een diversiteit aan klanten, zeer kort houdbare producten, lage voorraden in de keten, etc. Voorspellingstoepassingen kunnen worden ingezet voor het bereiken van de volgende resultaten:

  • Minder derving. Vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd. Dit resulteert in minder verlies.
  • Minder klantverloop. Verkopers en accountmanagers zijn in staat om klantverloop vroegtijdig te signaleren en actie te ondernemen.
  • Hogere klanttevredenheid. Door de klant persoonlijker te bedienen, bijvoorbeeld door te anticiperen op bestellingen, stijgt het gemiddelde bestelbedrag en de totale omzet.
  • Efficiëntere inkoop. Inkopers kunnen zich meer richten op de uitzonderingen en nieuwe producten.
  • Beter geplande verwerking. Het proces kan verder gestroomlijnd worden. Denk hierbij aan productieplanning, personeelsplanning en inkoop van grondstoffen.

Wil je meer weten over het toepassen van voorspellende analyses binnen jouw bedrijf? Ik ga graag met je in gesprek.

Peter Rosman
06 83 22 03 46
peter@wdd.nl

Back To Top