skip to Main Content

Data is waardevoller dan olie!

Je hebt het ondertussen vast vaker gehoord en ook jij hebt het gevoel dat je iets moet met data. Maar wat is data? Waar haal je het vandaan? Hoe bewerk je? En, het meest belangrijke, hoe maak je data waardevol? Allemaal vragen die je jezelf waarschijnlijk weleens hebt gesteld. Je hebt je software om orders te verwerken en te factureren, je hebt je boekhoudpakket. Beide leveren wel  rapportages maar het is niet dat wat  je wilt. Dat is niet heel vreemd omdat je iets verwacht van een softwarepakket waar het niet voor  gemaakt is. Om het in olietermen te verwoorden: er zit ruwe olie in de grond (de bron) en die moet er eerst uitgepompt worden om vervolgens in de raffinaderij te worden bewerkt tot waardevolle eindproducten.

De bron

Om verheldering te verschaffen gaan we beginnen bij de basis, de bron, waar wordt de data gegenereerd en waar ligt dit opgeslagen.

Binnen je bedrijf zijn er meestal meerdere waardevolle databronnen te vinden, denk hierbij aan je ordersoftware, webshop, arbeidsregistratie, voorraadbeheer systeem en je boekhoudpakket. In deze bronnen bevinden zich allerlei tabellen die in de loop der jaren zijn gevuld met klantinformatie, productinformatie, inkoopinformatie, verkoopinformatie, financiële informatie etc.. Het goede nieuws is dus dat de waarde al in je bedrijf aanwezig is alleen moet je deze nog zien op te pompen en vervolgens te raffineren tot het echt zeer waardevol wordt.

 

Het oppompen

De volgende stap is het oppompen van de ruwe data uit de bron en zorgen dat deze bij de  raffinaderij terecht komt. Dit is waarschijnlijk het punt waarop je denkt “ja maar hoe dan?”. Zonder specialistische kennis is het bijna een onmogelijke taak om informatie uit je verschillende bronnen te halen, samen te voegen en inzichten te genereren. De vraag neerleggen bij je software leveranciers geeft meestal ook geen bevredigend antwoord omdat zij alleen de data van hun eigen specifieke programma ophalen en omzetten in een rapportage.

Zoek dus specialisten die verstand hebben van data, die al deze data kunnen samenvoegen en voor jou de data naar bovenbrengen en deze vervolgens naar de raffinaderij brengen.

 

De raffinage

Nu alle data wordt opgepompt komen we op het punt dat er echte waarde van de data moet worden gemaakt, we gaan het raffineren. Voor het raffineren van de data heb je weer andere specialisten nodig dan voor het oppompen. De raffinage specialisten moeten naast verstand van data ook je business goed kennen én snappen, ze moeten goed met jou kunnen communiceren om af te stemmen waar data binnen jouw business toegevoegde waarde kan genereren. Net als van ruwe olie kan je van ruwe data allerlei verschillende ‘producten’ maken; klant/verkoop inzichten, product analyses, financiële prestaties, operationele prestaties, derving, inkoopprestaties etc..

Als het goed is heb je nu meer inzicht gekregen in waar je databron binnen jouw bedrijf ligt, hoe je data kunt oppompen en beschikbaar maken en dat het nog moet worden geraffineerd om te komen tot waardevolle eindproducten. In de volgende blogs zullen we dieper ingaan op het raffinage proces, de producten die we ervan kunnen maken om het product nog waardevoller maken door het toevoegen van A.I. (artificial intelligence), machine learning en de verrijking met externe bronnen om te komen tot voorspellingsmodellen en nuttige toepassingen.

 

Jasper Veldt
06 82 95 86 06
jasper@wdd.nl

Back To Top