skip to Main Content

Data is waardevoller dan olie – deel 2

In de vorige blog zijn we ingegaan op de basis van data, met als metafoor de olieraffinage. Van bron naar eindproduct. Waar data vandaan komt is nu duidelijk, zo ook hoe specialisten het verwerken tot een waardevol product. Maar wat zijn deze dataproducten nou precies? En wat kan je er mee?

Van pompen naar eindproducten

De data is verzameld op de raffinaderij, klaar om te verwerken. Van de ruwe olie worden allerlei (eind)producten gemaakt. Van zeer stroperige producten zoals teer en asfalt tot gasvormige producten zoals LPG.

Zo is het ook met data, eerst worden eenvoudige producten gecreëerd zoals inzichten in de totale omzet per week of per maand, inkoop per product en brutowinst per productgroep. Vervolgens kunnen complexere inzichten worden gecreëerd zoals de ontwikkeling van de omzet per klant, afwijkend klantgedrag en bijvoorbeeld inkoopanalyses.  Uiteindelijk komen we tot zeer complexe modellen waar AI (Artificial Intelligence) en ML (Machine Learning) worden toegepast om tot voorspellingsmodellen te komen. Dit is waar het goud voor een organisatie verstopt zit. Met bijvoorbeeld productieplanning op basis van vraagvoorspelling en het inspelen op de klant behoefte wordt het echte geld verdiend.

Uiteindelijk gaat het er om wat je met de producten (en oplossingen) gaat doen. De raffinageproducten zoals asfalt vormen de basis van het vervoer, terwijl de brandstof er is om je auto te laten rijden. Bij data geldt dit ook. Grafieken en tabellen zijn de fundatie om inzicht te krijgen en met AI en ML efficiënter te werken en zo meer omzet te creëren. Een aantal voorbeelden wat je met AI kan bereiken:

  • Efficiënter inkopen (door de vraag van de klanten te voorspellen en deze eenvoudig te presenteren aan de inkoper, kan deze efficiënter inkopen).
  • Signaleren van veranderend klantgedrag (door een veranderend koopgedrag van de klant te analyseren en een signaal aan de verkoper te geven, kan hij/zij alerter reageren).
  • Nauwkeurigere productieplanning en hogere leveringsbetrouwbaarheid (door de vraag van de klanten te voorspellen kan de productiecapaciteit nauwkeuriger worden gepland).
  • Klanttevredenheid (door de vraag van de klanten te voorspellen en passende aanbevelingen).
  • Efficiënter werken (door afwijkingen binnen de bedrijfsvoering constant te monitoren kan efficiënt de afwijkingen worden verbeterd).

 

De strategie

Voor complexe en waardevolle data vraagstukken heb je echte specialisten nodig. Maar waar vind je deze specialisten en welke specialisten heb je eigenlijk nodig?

Het begint allemaal met een visie en een strategie. Specialisten die de business begrijpen helpen je met het aanscherpen van je keuzes en doelen. Als de doelen helder zijn kunnen deze vertaald worden naar je digitale strategie en aanpak. Belangrijke keuzes zijn over 3 assen te benoemen: klantenintimiteit (de klant staat centraal), product leiderschap (je hebt het beste product), kosten leiderschap (je hebt het goedkoopste product).

 

De uitdaging

Het gebruik van data en het toepassen hiervan binnen je organisatie vereist een andere manier van werken. Verandermanagement is hierbij cruciaal, dit is een aanpak om de verandering binnen organisatie te begeleiden. De volgende factoren dragen bij tot een succesvolle veranderende manier van werken:

  • Het management moet het goede voorbeeld geven door de nieuwe werkwijze zelf toe te passen.
  • De medewerkers moeten zich betrokken voelen bij de andere manier van werken en de voordelen ervan inzien.
  • De veranderingen moeten tot diep in de kern van de organisatie doordringen, medewerkers blijven vaak hangen in oud gedrag.

Het invoeren van de (data gedreven) nieuwe werkwijze kan het beste als een project worden opgepakt en begeleid worden door specialisten die hiermee ervaring hebben, de business goed kennen en kennis en ervaring hebben met het toepassen van data gedreven toepassingen.

Dit resulteert erin dat jouw data echt waardevoller wordt dan olie!

Als het goed is heb je nu meer inzicht gekregen in hoe waarde gecreëerd wordt met data en hoe het toegepast kan worden binnen je organisatie. 

In de volgende blog zullen we dieper ingaan op het toevoegen van andere grondstoffen binnen het raffinageproces om nog betere producten te fabriceren. In data termen, door het toevoegen van het weer, seizoen en/of nieuwsdata aan eigen databronnen fabriceer je een beter product.

Jasper Veldt
06 82 95 86 06
jasper@wdd.nl

Back To Top