skip to Main Content

Digitaal veranderen, hoe doe je dat?

De sierteeltmarkt is in hoog tempo aan het veranderen. Online kanalen worden steeds belangrijker bij het aanbieden van producten. Daarnaast is de consolidatie trend niet meer te keren wat resulteert in schaalvergroting van bedrijven. Voor een snel veranderende markt is het herijken van de bedrijfsstrategie een aandachtspunt.

In de blog Hoe maak jij het verschil in de sierteelt markt? wordt besproken dat het model van Treacy en Wiersema een handig hulpmiddel is bij het (her)formuleren van de strategie van je bedrijf.

In de nieuwe digitale wereld veranderen de traditionele rollen van verkoop, marketing, inkoop, planning en klantenservice. Bij een digitale transformatie begint het met hoe een klant denkt en hoe u als leverancier met hen in contact wil zijn.

Digitale transformatie is het proces waarbij moderne technologieën worden gebruikt om bedrijfsprocessen en klantervaringen te verbeteren om aan nieuwe klanten eisen te voldoen en een competitief voordeel te behalen.

Het (her)formuleren van de strategie van je bedrijf en het inzetten van moderne technologieën gaan gepaard met verandering van traditionele rollen en vergt veel van een organisatie. Hoe doe je dat?

 

Verandermanagement

Aan de slag gaan met verandermanagement is geen eenvoudige opgave, zeker niet bij organisaties met dagverse handel – die leven veelal bij de waan van de dag!

Sommige bedrijven denken dat bij veranderingen een presentatie en een e-mailtje met een overzicht van de nieuwe structuur of manier van werken voldoende is om een verandering te laten slagen. Terwijl je er juist voor moet zorgen dat medewerkers de verandering accepteren en gaan uitvoeren.

Een succesvolle verandering is alleen mogelijk als het management zich committeert aan de verandering! En niet alleen aandacht voor de ‘harde ’kant  (structuur, systemen, processen) heeft, maar juist ook voor de ‘zachte’ kant (gedrag, emotie, begrip, etc.).

Communicatie is hier het sleutelwoord! Een goede veranderboodschap bevat:

  • Purpose: waarom de verandering en tot welke betere situatie leidt dit?
  • Plan: hoe gaat de verandering plaatsvinden? Wat zijn de milestones, de afhankelijkheden, onzekerheden, etc.
  • Picture: hoe ziet het eruit nadat de verandering heeft plaatsgevonden?
  • Part: wat wordt verwacht van de individuele medewerker op taakniveau en t.a.v.  gewenst gedrag?

 

Wat betekend de verandering voor mij?

Dit is de vraag die iedereen, zonder die vaak openlijk te delen, aan zichzelf stelt.

Vanuit deze onzekerheid ontstaat bij medewerkers altijd weerstand tegen veranderen!

De meest gehoorde klachten over het sturen en managen van verandering zijn: Men vindt de directie onduidelijk over wat anders of beter moet en de eigen leidinggevenden niet goed in staat het beleid over te brengen.

Oplossing: Wees zo concreet en helder mogelijk over het resultaat dat je wilt bereiken en betrek de medewerkers bij de verandering, des te minder weerstand zal je ondervinden!

 

Veranderplan

Hoe ziet een concreet digitaal transformatie roadmap eruit voor een sierteeltgroothandel die bijvoorbeeld aan (importerende) Groothandels, Cash en Carry’s of bloemisten levert?

Bij een digitale transformatie begint het met hoe een klant denkt en hoe je als leverancier met hen in contact wil zijn. Belangrijke aandachtpunten zijn:

  • Ken je klant
  • Biedt hem/haar producten aan die hij/zij nodig heeft
  • Maakt het de klant gemakkelijk om te kopen
  • Denk mee! Biedt ook producten aan die ook interessant zijn voor hem/haar

Digitale en data gedreven oplossingen kunnen hierbij enorm helpen. In de blog verkopen in de digitale sierteelt wereld, data helpt!is beschreven hoe de nieuwe rol van de verkoper en de klant interactie eruit zal gaan zien.

Wanneer je weet wat de klanten gaan kopen en welke andere producten nog meer aangeboden worden, dan volgen de achterliggende processen in de organisatie (inkoop, financiën, verwerking…).

Figuur 1 Voorbeeld van aandachtsgebieden van een veranderingsplan

Het invoeren van de data gedreven nieuwe werkwijze kan het beste als een project worden opgepakt en begeleid worden door specialisten die de (sierteelt) business goed kennen en kennis en ervaring hebben met het toepassen van data gedreven toepassingen.

Back To Top