skip to Main Content

Vraaggestuurde supply chain? big data helpt!

Handelsbedrijven in vers, met name groente-, fruit- en zuivelverwerkende bedrijven, hebben een aantal specifieke kenmerken:

  • zeer korte houdbaarheid producten;
  • zeer lage voorraden in de keten;
  • steeds kleiner wordende orders;
  • onzekerheid in de aanvoer van grondstoffen;
  • hoge promotiedruk;
  • seizoens- en weersinvloeden beïnvloeden de vraag;
  • regelmatig nieuwe productintroducties.

Deze kenmerken stellen hoge eisen aan de supply chain. Handels- en verwerkingsbedrijven in deze sectoren moeten zeer responsief en flexibel zijn. Daarbij wordt ook het toepassen en delen van data met partners steeds belangrijker. Hoe doe je dat?

Richt de supply chain vraaggestuurd in

Versketens worden gekenmerkt door een continue replenishment richting uiteindelijke afnemers. Dit betekent voortdurend schakelen qua bevoorrading, op basis van wat er op de winkelvloer bij de retailer gebeurt. Bij deze afstemming wordt steeds vaker gebruik gemaakt van voorspellingsdata, waardoor je eerder op de verwachte vraag kunt inspelen.

 

Prognosticeren en plannen

Om een uitgebalanceerd productieplan te hebben, is de forecast voor de korte en middellange termijn met name bedoeld om de juiste capaciteit in te zetten en de verse producten tijdig binnen te krijgen. Het forecasten van de verwachte vraag is complex. Naast variabele zaken als aanbiedingen en het weer moet men ook rekening houden met onregelmatigheden in de grondstofaanvoer. Moderne Big Data technieken en algoritmes zijn in staat de verwachte vraag nauwkeurig te voorspellen.

 

Vraag en levering

Dagverse grondstoffen zijn vaak natuurproducten. De aanvoer ervan is qua aanlevertijd en hoeveelheden niet altijd even stabiel. Door forecast informatie met strategische leveranciers te delen, wordt de juiste en tijdige aanvoer van deze grondstoffen blijvend geborgd, ook bij schommelingen in de vraag.

 

Efficiëntere inkoop en hogere kwaliteit

Wanneer je beter weet wat de verwachte vraag wordt, is het inkopen van grondstoffen en verpakkingsmaterialen ook eenvoudiger. Je hoeft minder ad hoc in te kopen en kunt ook betere commerciële afspraken maken. Retailers verwachten ook steeds hogere kwaliteit, en dus versere producten met een langere THT-datum. Met nauwkeurigere voorspelling van de vraag naar dagverse producten ben je in staat om dagvers te verwerken, met beperkt “overschot” naar de volgende dag.
Wil je weten hoe data-oplossingen ook voor jouw bedrijf bijdragen aan een optimale vraaggedreven supply chain? Ik ga graag met je in gesprek

Peter Rosman
06 83 22 03 46
peter@wdd.nl

Back To Top